Extra

Två modeller
Variant
Samma pipa som standard, men här är rökkanalen av brun anodiserat aluminium.