Falcon - Dry rings

Filter
Variant
Dry rings ärett filter som kan placeras under piphuvudet i både Falcon och Dollarpipor.